استخدام واحد عملیات دلشاد الکتریک

دلشاد الکتریک به عنوان بخشی از همکاری در فاز دوم به ۲۰ ‌نفر همکار جدید در بخش انبارداری، لجستیک و ارسال کالا نیاز دارد. اولویت استخدام با داوطلبینی است که در شرایط رکود کسب‌وکارها، شغل خود را از دست داده‌اند.

 

writing service